Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 85

Căn hộ

Dau Thuy

3 tháng trước

$1,250/Tháng

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 85

Căn hộ

3 tháng trước

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 90

Căn hộ dịch vụ

Dau Thuy

4 tháng trước

$1,400/Tháng

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 90

Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 134

Căn hộ cao cấp

Dau Thuy

4 tháng trước

$1,100/Tháng

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 134

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

$2,000
Pretty Apartment - Master-bedroom
Vinhomes metropolis - 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Phòng ngủ: 3m²: 105

Căn hộ cao cấp

Dau Thuy

4 tháng trước

$2,000

Phòng ngủ: 3m²: 105

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 82

Căn hộ

Dau Thuy

4 tháng trước

$1,250

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 82

Căn hộ

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 82

Căn hộ cao cấp

Dau Thuy

4 tháng trước

$1,100/Tháng

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 82

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 81

Căn hộ cao cấp

Dau Thuy

4 tháng trước

$1,350/Tháng

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 81

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 85

Căn hộ

Dau Thuy

5 tháng trước

Phòng ngủ: 2Vệ sinh: 2m²: 85

Căn hộ

5 tháng trước